Wzorcowanie wag

"TOPS" S.C. Krzysztof Ziomek, Piotr Sierek Laboratorium Pomiarowe Masy Polskie Centrum Akredytacji - wzorcowanie
jest laboratorium wzorcującym wagi nieautomatyczne akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania. Nr akredytacji AP 093

wzorcowanie wagW 2003 roku w ramach spółki utworzono niezależną wyspecjalizowaną jednostkę - Laboratorium Wzorcujące, której celem jest profesjonalne świadczenie usług wzorcowania. 10 lutego 2006 roku potwierdziliśmy swoje kompetencje oraz  otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 093 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualnie laboratorium realizuje wysokiej jakości usługi wzorcowania wag nieautomatycznych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Laboratorium to efekt wieloletniego, indywidualnego doświadczenia założycieli spółki w szerokim zakresie wag nieautomatycznych. Dzięki temu, optymalnie łączymy zróżnicowane potrzeby naszych Klientów z efektywnym procesem obsługi

Obecnie w zakresie akredytacji laboratorium wykonuje wzorcowania:

 

 • wag nieautomatycznych elektronicznych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego
  w zakresie od 1 mg do 5000 kg

 • wag nieautomatycznych mechanicznych
  w zakresie od 1 mg do 5000 kg

Poza zakresem akredytacji laboratorium wykonuje wzorcowania pozostałych wag nieautomatycznych elektronicznych i mechanicznych powyżej 5000 kg

Wagi nieautomatyczne wzorcujemy zgodnie z własnymi procedurami wzorcowania w oparciu o wytyczne przewodnika EURAMET/cg-18/v.4.0(11/2015). Laboratorium spełnia wszystkie wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie metod pomiarowych, wyposażenia pomiarowego i kwalifikacji personelu. Kompetencje Laboratorium gwarantuje posiadana akredytacja PCA.

Usługa wzorcowania wag obejmuje:

 • wzorcowanie punktowe - wyznaczenie błędów pomiaru przy centrycznym obciążeniu - standardowo w pięciu (określonych przez Klienta) punktach pomiarowych, oszacowanie niepewności pomiaru oraz wydanie świadectwa wzorcowania,
 • niecentryczność - wyznaczanie błędów pomiaru przy niecentrycznym ustawieniu obciążenia na pomoście/szalce wzorowanej wagi,
 • rozrzut wskazań wagi - wyznaczenie rozrzutu wskazań wagi. Miarą rozrzutu wskazań jest odchylenie standardowe eksperymentalne.

Usługi dodatkowe:

 • zgodność z wymaganiami - porównanie błędów pomiaru z aktualnie obowiązującymi wymaganiami, po uzgodnieniu zasady podejmowania decyzji uwzględniającej ryzyko błędnej akceptacji / odrzucenia,
 • wzorcowanie liniowe (wagi elektroniczne) - dodatkowo (na życzenie Klienta) na świadectwie wzorcowania - jako wynik wzorcowania podaje się liniową niepewność pomiaru dla określonego zakresu ważenia wagi w funkcji obciążenia oraz graficzne przedstawienie zależności

Świadectwo wzorcowania (wraz ze znakiem PCA) zawiera wyniki wzorcowania - błędy pomiaru wagi, oszacowaną niepewność pomiaru zgodnie z EA-4/02 M: 2013, potwierdzenie zapewnienia spójności pomiarowej oraz (na życzenie klienta) zgodność z wymaganiami

Zapewniamy fachowość, doradztwo, sprawną i terminową realizację wzorcowań wag w naszym laboratorium oraz na terenie Państwa firmy

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ WZORCOWAŃ ORAZ KONKURENCYJNE CENY

ZLECENIA REALIZUJEMY BŁYSKAWICZNIE 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO LABORATORIUM


POBIERZ ZLECENIE WZORCOWANIA WAG

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKARG

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 

 

kod zabezpieczający
* Pole wymagane

 

 

             

            

Współpracujemy między innymi z firmami:

KERN
Ohaus
Torell
Axis
POSNET
Insoft
NOVITUS
pos24.pl
Elzab
IBM
sartorius
TIME: 0.0402 s