Legalizacja wag

Firma „TOPS” S.C. świadczy usługi w zakresie legalizacji wag elektronicznych we własnym Punkcie Legalizacyjnym Wag w siedzibie firmy. Legalizacja odbywa się w obecności inspektora OUM. fakt dokonania legalizacji potwierdzany jest cechami urzędowymi oraz Świadectwem Legalizacji wydawanym przez Okręgowy Urząd Miar w Katowicach (w przypadku legalizacji pierwotnej, dla wag produkcji firmy „TOPS”) oraz przez Obwodowy Urząd Miar w Bielsku-Białej (w przypadku legalizacji wtórnej). Świadectwo legalizacji ponownej wydawane jest na życzenie Klienta.

Wszystkie wagi produkowane przez firmę „TOPS” spełniają wymagania przepisów Unii Europejskiej, o czym informuje znak CE na tabliczce firmowej. Wagi legalizowane dodatkowo otrzymują po ocenie zgodności oznakowanie metrologiczne M co oznacza zgodność z wymaganiami Normy PN-EN 45501 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych, wyd. grudzień 1999 zharmonizowaną z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Wagi nie zalegalizowane lub nie poddane ocenie zgodności nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym.

Obowiązkowej legalizacji podlegają wagi do określania masy:
 • w obrocie handlowym,
 • będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat,
 • podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii 
  w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów,
 • pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania 
  i leczenia,
 • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach,
 • w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
 • przy paczkowaniu towarów.

 

kod zabezpieczający
* Pole wymagane

Współpracujemy między innymi z firmami:

KERN
Ohaus
Torell
Axis
POSNET
Insoft
NOVITUS
pos24.pl
Elzab
IBM
sartorius
TIME: 0.0268 s
MEM: 2.65 MB
SQL: 15