Zyskaj 700 zł

Podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej mają prawo do odliczenia od podatku VAT 90% ceny netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

Prawo takie przysługuje wszystkim podatnikom rozpoczynającym pracę z urządzeniem fiskalnym, na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

 

1. ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE

do właściwego Urzędu Skarbowego. Na odpowiednim druku (POBIERZ) należy podać ilość instalowanych kas oraz ich miejsce użytkowania. 

Ulga na urządzenie fiskalne przysługuje wyłącznie przy pierwszym zakupie, ale nie oznacza to, że nie można zyskać ulgi na więcej niż jedną kasę fiskalną. Wystarczy w zawiadomieniu zgłosić większą ilość kas i fiskalizować je we właściwych terminach - pierwszą w dniu obowiązującym, kolejne w odstępach nie większych niż 1 miesiąc.

Ważne, aby zawiadomienie zostało złożone do Naczelnika Urzędu Skarbowego najpóźniej 1 dzień przed planowaną fiskalizacją kas czy drukarki.

 

2. ZAINSTALUJ I UFISKALNIJ KASĘ

zgodnie z obowiązującym terminem. Niektórzy przedsiębiorcy muszą mieć urządzenie fiskalne już od pierwszej sprzedaży (por. Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 04.11.2014), inni którzy przekroczyli limit uprawniający do zwolnienia muszą zainstalować kasę w terminie 2 miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym limit został przekroczony. Na przykład, jeśli limit został przekroczony w styczniu 2014 roku kasę fiskalną należy wprowadzić od 1 kwietnia 2014 roku. Wprowadzenie kasy po tym terminie, np 2 kwietnia 2014, skutkuje utratą prawa do otrzymania ulgi. 

Warto zacząć szukać urządzenia dla siebie odpowiednio wcześniej, aby mieć pewność dotrzymania wszystkich niezbędnych terminów.

Należy pamiętać również o zawiadomieniu Urzędu Skarbowego o dokonanej fiskalizacji kasy. W większości przypadków tymi formalnościami za podatnika zajmuje się serwis fiskalizujący urządzenie.

 

3. ZAPŁAĆ ZA KASĘ

gotówką lub przelewem - byle całość. Dopiero po uregulowaniu całej należności za kasę fiskalną masz prawo do ubiegania się o należny zwrot. W tym celu konieczne będzie przedstawienie w Urzędzie Skarbowym dowodu wpłaty (całości lub rat) lub potwierdzenia przelewu.

Warto pamiętać, że zakupione urządzenie musi spełniać wymogi techniczne określone przez Ministerstwo Finansów (posiadać aktualną homologację) oraz być zaprogramowane i zafiskalizowane przez uprawniony do tego podmiot (uprawniony serwis).

 

Gdy powyższe warunki zostaną spełnione należy jeszcze tylko przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury za zakup kasy, wraz z dowodem zapłaty i rozliczyć wydatek.

 

Współpracujemy między innymi z firmami:

KERN
Ohaus
Torell
Axis
POSNET
Insoft
NOVITUS
pos24.pl
Elzab
IBM
sartorius
TIME: 0.0666 s