Zmiana serwisu na wniosek użytkownika kasy

Urządzenie fiskalne może być obsługiwane wyłącznie przez jedną, uprawnioną, firmę serwisującą. Oznacza to, że wyłącznie firma uprawniona może dokonywać napraw urządzenia. Na początku jest to ten serwis, który dokonał fiskalizacji kasy. W przypadku gdy:

- serwis jest w zbyt dużej odległości od podatnika,

- podatnik nie jest zadowolony z obsługi serwisowej,

- serwis nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

- serwis został zlikwidowany lub nie ma uprawnionych do obsługi urządzenia serwisantów. 

W pierwszych trzech przypadkach serwis główny (producent) pobiera opłatę manipulacyjną za dokonanie zmiany serwisu. Opłata różni się w zależności od producenta i modelu urządzenia fiskalnego (od 100 do 250 zł netto).

W ostatnim przypadku zmiana serwisu odbywa się bez opłat. Wyjątkiem są kasy fiskalne ELZAB, od których PRODUCENT Elzab S.A. nalicza opłatę manipulacyjną w wysokości 20,00 zł + VAT 23%

 

Żeby dokonać zmiany firmy serwisującej należy:

- pobrać (poniżej) odpowiedni druk, uzupełnić dane urządzenia fiskalnego,

- wskazać serwis dotychczasowy oraz nowy serwis

- koniecznie podbić druk pieczątką firmową i podpisać.

Tak przygotowany i wypełniony druk należy zeskanować i przesłać mailem na adres sprzedaz@tops.pl lub dostarczyć osobiście. W przypadku zmiany z opłatą manipulacyjną należy uiścić odpowiednią opłatę (kwota opłaty oraz numer konta na jaki należy dokonać przelewu znajduje się w opisie na każdym z wniosków), a dowód wpłaty załączyć do wniosku.

Serwis główny ma na wydanie decyzji ok 2 tygodnie. W sytuacjach pilnych odbywa się to szybciej. Po wydanej decyzji podatnik ma 7 dni, aby poinformować urząd skarbowy o zmianie.

 

DO POBRANIA

Wniosek o zmianę serwisu_SHARP

Wniosek o zmianę serwisu_NOVITUS

Wniosek o zmianę serwisu_POSNET

Wniosek o zmianę serwisu_ELZAB

Wniosek o zmianę serwisu_EMAR

Wniosek o zmianę serwisu_DATECS

 

Współpracujemy między innymi z firmami:

KERN
Ohaus
Torell
Axis
POSNET
Insoft
NOVITUS
pos24.pl
Elzab
IBM
sartorius
TIME: 0.0653 s